FAQs Complain Problems

 

"पाणिनी र दुर्वाशा ऋषिको पहिचान,समृद्ध पाणिनी निर्माण हाम्रो अभीयान"।

 

सुचना

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बजेट आ.व. २०८०।८१ ।

८०/८१ 10 Dec 2023 - 11:45 PDF icon ilovepdf_merged.pdf

बजेट आ.व. २०७९।८० ।

०७९/८० 10 Dec 2023 - 11:31 PDF icon 07980 bud-combined.pdf

बजेट पेश सम्बन्धमा ।

०७९/८० 26 Jun 2023 - 12:25 PDF icon बजेट ८०।८१.pdf

बजेट तथा कार्यक्रम २०७८।७९ ।।

७८/७९ 9 Jan 2023 - 16:36 PDF icon २०७८-८९ बजेट तथा कार्यक्रम.pdf

बजेट वक्तव्य ०७८/७९ पाणिनी गाउँपालिका ।।

७८/७९ 6 Jul 2022 - 16:34 PDF icon बजेट अन्तिम11.pdf

वार्षिक विकास योजना एवं निति तथा कार्यक्रम र बजेट २०७७।०७८

७७/७८ 13 Oct 2020 - 11:36 PDF icon Yojana Book of Panini Gaupalika 2077-078.pdf

निति तथा कार्यक्रम,पाणिनी गाउँपालिका(२०७७/०७८)

७७/७८ 25 Aug 2020 - 11:38 PDF icon नीति तथा कार्यक्रम २०७७।७८.pdf

बजेट बक्त्तब्य २०७७/०७८ (पाणिनी गाउँपालिका)

७७/७८ 25 Aug 2020 - 11:37 PDF icon पाणिनी बजेट २०७७।७८.pdf

गाउँसभामा पेश भएको बजेट विवरण

७६/७७ 13 Jul 2020 - 11:58 PDF icon budget.pdf

निति तथा कार्यक्रम २०७५/७६

८०/८१ 9 Aug 2018 - 18:34 PDF icon niti karyakarm last correction pdf (1) (1).pdf