FAQs Complain Problems

 

"पाणिनी र दुर्वाशा ऋषिको पहिचान,समृद्ध पाणिनी निर्माण हाम्रो अभीयान"।

 

सुचना

आय व्यय विवरण

शिर्षक आर्थिक वर्ष महिना प्रकार मिति दस्तावेज
२०७९ माघ महिनाको खर्चको फाँटवारी ।। ०७९/८० माघ व्यय 14 Feb 2023 - 16:56 PDF icon २०७९ माघ महिनाको खर्चको फाँटवारी.pdf
प्रथम चौमासिक खर्च विवरण । ०७९/८० फाल्गुन व्यय 7 Feb 2023 - 11:32 PDF icon प्रथम चौमासिक खर्च विवरण.pdf
आय व्यय विवरण । ०७९/८० पुस आय 7 Feb 2023 - 11:30 PDF icon आय व्यय विवरण पौष महिना सम्म.pdf
आय व्ययको विवरण ।। ७८/७९ चैत्र आय 21 Apr 2022 - 13:47 PDF icon आय व्ययको विवरण.pdf
खर्चको फाँटवारी प्रकाशन ।। ७८/७९ चैत्र व्यय 21 Apr 2022 - 13:44 PDF icon २०७८ साल चैत्र महिना खर्चको फाँटवारी ।।.pdf
दोस्रो चौमासिक सम्मको आर्थिक विवरण सार्वजनिकिकरण ।। ७८/७९ चैत्र आय 22 Mar 2022 - 16:52 PDF icon दोस्रो चौमासिक सम्मको आर्थिक विवरण सार्वजनिकिकरण ।।.pdf
दोस्रो चौमासिक सम्मको वित्तिय प्रतिवेदन ।। ७८/७९ चैत्र आय 22 Mar 2022 - 16:51 PDF icon दोस्रो चौमासिक सम्मको वित्तिय प्रतवेदन ।।.pdf
दोस्रो चौमासिक सम्मको खर्चको फाँटवारी प्रकाशन ।। ७८/७९ चैत्र व्यय 22 Mar 2022 - 16:43 PDF icon दोस्रो चौमासिक सम्मको खर्चको फाँटवारी प्रकाशन ।।.pdf
दोस्रो चौमासिक सम्मको आय व्यय विवरण ।। ७८/७९ चैत्र आय 22 Mar 2022 - 16:41 PDF icon दोस्रो चौमासिक सम्मको आय व्यय विवरण.pdf
खर्चको फाँटवारी २०७६ माघ महिना सम्मको । ७६/७७ माघ आय 2 Mar 2020 - 16:31 PDF icon खर्चको फाटवारी २०७६ माघ महिना सम्मको.pdf