FAQs Complain Problems

सुचना तथा समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
भवन निर्माण कार्यलाई व्यवस्थित एवम नियमित गर्ने सम्वन्धमा बनेको विधेयक ७७/७८ 09/16/2020 - 12:12 PDF icon building.pdf
प्रदेश नं ५ सहकारी सम्वन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक ७७/७८ 09/16/2020 - 12:04 PDF icon sahakari sambandhama.pdf
गाउँ सभा / नगर सभाको कार्य सञ्चालन सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक ७७/७८ 09/16/2020 - 12:01 PDF icon गाउँसभा.pdf
प्रदेश नं प प्रदेश अन्तर्गतका स्थानीय तहँका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले पाउने सुबिधाको सम्वन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक ७७/७८ 09/16/2020 - 11:56 PDF icon स्थानिय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधा सम्वन्धि विधेयक, २०७४_1562666987.pdf
नदिजन्य पदार्थ व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५ ७७/७८ 09/16/2020 - 11:51 PDF icon नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५_1538125576.pdf
राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७६ ७७/७८ 09/10/2020 - 11:58 PDF icon राष्ट्पति_शैक्षिक_सुधार_कार्यक्रम_कार्यविधि_२०७६.PDF
सामाजिक सुरक्षा नियमावली २०७६ ७७/७८ 08/26/2020 - 11:45 PDF icon सामाजिक सुरक्षा नियमावली , 2076.pdf
राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण ऐन ,२०७६ ७७/७८ 08/26/2020 - 11:43 PDF icon राष्ट्रिय-परिचयपत्र-तथा-पञ्जीकरण-ऐन-२०७६.pdf
राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन कार्यविधि , २०७५ ७७/७८ 08/26/2020 - 11:41 PDF icon राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५.pdf
आर्थिक ऐन २०७७/०७८ (पाणिनी गाउँपालिका) ७७/७८ 08/25/2020 - 11:34 PDF icon आर्थिक ऐन २०७७।७८.pdf

Pages