FAQs Complain Problems

 

"पाणिनी र दुर्वाशा ऋषिको पहिचान,समृद्ध पाणिनी निर्माण हाम्रो अभीयान"।

 

सुचना

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
पाणिनी गाउँपालिकामा साविक स्थानीय निकायबाट समायोजन भएका स्थायी कर्मचारीहरुलाई प्रोत्साहन सुविधा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०८० ०७९/८० 20 Jun 2023 - 08:43 PDF icon साविक स्थानीय निकायबाट समायोजन भएका स्थायी कर्मचारीहरुलाई प्रोत्साहन सुविधा ऐन, २०८०.pdf
विपद् व्यवस्थापन कोष (सञ्चालन) कार्यविधि संशोधन ।। ०७९/८० 2 Jan 2023 - 13:39 PDF icon विपद् व्यवस्थापन कोष (सञ्चालन) कार्यविधि, २०७६.pdf
शिक्षा ऐन ।। ०७९/८० 2 Jan 2023 - 12:36 PDF icon शिक्षा ऐन पाणिनी गाउँपालिका राजपत्र फाईनल.pdf
लेखा समिति संचालन कार्यविधि ।। ०७९/८० 2 Jan 2023 - 12:35 PDF icon लेखा समिति संचालन कार्यविधि फाईनल.pdf
मागमा आधारित कृषि कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यबिधि २०७८ ।। ०७९/८० 2 Jan 2023 - 12:34 PDF icon मागमा आधारित कृषि कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यबिधि २०७८(1).pdf
पाणिनी गाउँपालिकाको संक्षिप्त वातावरणीय तथाप्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण कार्यविधि, २०७८ ।। ०७९/८० 2 Jan 2023 - 12:34 PDF icon पाणिनी गाउँपालिकाको संक्षिप्त वातावरणीय ।.pdf
पाणिनी गाउँपालिकाको उर्जा कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७८ ।। ०७९/८० 2 Jan 2023 - 12:32 PDF icon पाणिनी गाउँपालिकाको उर्जा कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७८ फाईनल.pdf
पाणिनी गाउँपालिकाका विद्यालयमा रिक्त हुने विद्यालय सहायक कर्मचारी, बाल विकास सहज कर्ता तथा विद्यालय सहयोगी कर्मचारी नियुक्ति सम्वन्धी कार्यविधि,२०७८ ०७९/८० 2 Jan 2023 - 12:31 PDF icon पाणिनी गाउँपालिकाका विद्यालयमा रिक्त हुने विद्यालय.pdf
गाउँपालिकाको खानेपानी, सरसफाइ एवं स्वच्छता ऐन, २०७८ राजपत्र ०७९/८० 2 Jan 2023 - 12:30 PDF icon गाउँपालिकाको खानेपानी, सरसफाइ एवं स्वच्छता ऐन, २०७८ राजपत्र.pdf
आकस्मिक प्रसुती जटिलता प्रेषण सम्बन्धी निर्देशिका राजपत्र । ०७९/८० 2 Jan 2023 - 12:29 PDF icon आकस्मिक प्रसुती जटिलता प्रेषण सम्बन्धि निर्देशिका राजपत्र.pdf

Pages