FAQs Complain Problems

 

"पाणिनी र दुर्वाशा ऋषिको पहिचान,समृद्ध पाणिनी निर्माण हाम्रो अभीयान"।

 

सुचना

७७/७८

भलिवल प्रतियोगिता सम्बन्धमा ।।।

दस्तावेज: 

कृषिका विभिन्न कार्यक्रममा प्रस्ताव निवेदन माग गरेको वारे ।।।

दस्तावेज: 

अंग्रेजी विषय शिक्षकको को अन्तिम नतिजा प्रकाशन ।।।

दस्तावेज: 

बोलपत्र स्वीकृत हुने आशयको सूचना !!!

सामाजिक सुरक्षा भत्ता विवरण अध्यावधिक गर्ने बारे ।।।

दस्तावेज: 

सूचना प्रविधि अधिकृतको अन्तिम नतिजा प्रकाशन ।।।

दस्तावेज: 

लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन

दस्तावेज: 

निशुल्क लोकसेवा तयारी कक्षा सञ्चालन सम्बन्धनमा ।।।

दस्तावेज: 

सूचना प्रविधि अधिकृतको संक्षिप्त सूची प्रकाशित गरिएको सम्बन्धमा

लागत साझेदारीमा पशुपन्छी प्रवर्द्धन सम्बन्धी प्रस्ताव पेश गर्ने ।।।

दस्तावेज: 

नर्सरीहरुको क्षमता अभिबृद्धि कार्यक्रमको लागि अनुदानको निवेदन पेश गर्ने सूचना ।।।

दस्तावेज: 

ठेक्का रद्ध गरिएको सूचना

दस्तावेज: 

कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धि सूचना ( संशोधित )

सम्झौता गर्न आउने बारे

दस्तावेज: 

सम्झौता गर्न आउने बारे

दस्तावेज: 

अ.न.मि.,अ.हे.ब. र हे.अ. पदहरुको अन्तिम नतिजा प्रकाशन !!!