FAQs Complain Problems

 

"पाणिनी र दुर्वाशा ऋषिको पहिचान,समृद्ध पाणिनी निर्माण हाम्रो अभीयान"।

 

सुचना

७७/७८

निशुल्क कोभिड परीक्षण एन्टिजेन जाँच सम्बन्धमा ।।

होम आइसोलेसनमा रहनु भएका विरामीहरु तथा कोभिड १९ को लक्षण देखिएका व्यक्तीहरुलाई गाँउपालिकाको अनुरोध ।।।

आवश्यक विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा ।।।

सेवा प्रवाह बन्द गरिएको सम्बन्धी अत्यन्तै जरुरी सूचना ।।।

सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा ।।।

सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा ।।।

सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा ।।।

बोलपत्र स्वीकृत हुने आशयको सूचना ।।।।

सम्झौता गर्न आउने बारे

दस्तावेज: 

सम्झौता गर्न आउने बारे

दस्तावेज: 

सम्झौता गर्न आउने बारे

दस्तावेज: 

सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा।।।

बोलपत्र स्वीक‌ृत हुन‍े आसयको सूचना ।।।

सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा ।।।

शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना ।।।

कोभिड बिशेष कृषि कार्यक्रमको लागि कृषकहरु छनोट गरिएको सूचना ।।।

दरवन्दी मिलानको लागि निवेदन पेश गर्नुहुन ।।।