FAQs Complain Problems

सुचना तथा समाचार

नमुना फारमहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सवारी साधन र मेसीन प्रयोगको लगबुक ७७/७८ 09/22/2020 - 15:10 PDF icon log book panini machine.pdf
विद्यालय पूर्वाधार निर्माण साझेदारी कार्यक्रमका लागि प्रयोग गरिने सम्झौता फारामको नमुना शिक्षा विकास निर्देशनालय संग(२०७५/०७६) ७७/७८ 09/22/2020 - 12:04 PDF icon विद्यालयहरुको_भौतिक_पूर्वाधार_विकास_सम्झौता.pdf
मौजुदा सूचीमा दर्ता गरी पाउँ अनुसुची २ (क) फाराम ७७/७८ 08/26/2020 - 10:48 PDF icon अनुसुची २ क मौजुदा सुचीमा दर्ता गरी पाउँ फाराम.pdf
सम्पति विवरण फाराम ७७/७८ 08/17/2020 - 11:06 PDF icon Modified_Sampati_Form_.pdf
सहकारी संस्थाहरुको मासिक कार्य विवरण फारामको नमुना ७७/७८ 08/14/2020 - 21:11 PDF icon सहकारीको-मासिक-कार्य-विवरण-फारम.pdf
महिला विकास कार्यक्रम अन्तर्गत रहेका संस्थाको अद्यावधिक फर्म ७७/७८ 07/31/2020 - 16:22 PDF icon विवरण.pdf
न्यायिक समितिमा लिखित जवाँफ पाउँ भनि दिने निवेदनको ढाँचा । ७७/७८ 07/22/2020 - 14:41 PDF icon लिखित जवाफ नमुना फा।ाम.pdf
न्यायिक समितिमा नक्कल पत्र पाउँ भनि दिने निवेदनको ढाँचा । ७७/७८ 07/22/2020 - 14:06 PDF icon नक्कल पाउँ.pdf
न्यायिक समितिमा भरिभराई पाउँ भनि दिने निवेदनको ढाँचा । ७७/७८ 07/22/2020 - 13:56 PDF icon भरिभराउ गरि पाउँ निवर्दन.pdf
बेरोजगार दर्ताका लागि दिने निवेदनको ढाँचा(प्रशोधित) ७७/७८ 07/19/2020 - 12:53 PDF icon Unemployment form.pdf

Pages