FAQs Complain Problems

सुचना तथा समाचार

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

नदिजन्य पदार्थ विक्री सम्बन्धी दोस्रो पटक प्रकासित शिलबन्दी दरभाउपत्र सम्बन्धी सूचना

७७/७८ 09/16/2020 - 10:06 PDF icon नदिजन्य पदार्थ दोस्रो.pdf

जस्तापाता खरिद सम्बन्धी बोलपत्र तथा सडक मर्मत सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

७७/७८ 09/01/2020 - 11:03 PDF icon सूचना.pdf

नदिजन्य पदार्थको विक्री सम्बन्धी सीलबन्दी दरभाउपत्र सम्बन्धी सूचना

७७/७८ 08/30/2020 - 11:02 PDF icon आन्तरिक आय.pdf

प्लाष्टिक क्रेट खरिद कारवाही रद्द गरिएको सूचना

७६/७७ 07/02/2020 - 10:24 PDF icon खरिद कारवाही रद्द गरिएको.pdf

प्लाष्टिक क्रेट खरिद सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना

७६/७७ 06/16/2020 - 11:32 PDF icon सुचना क्रेट खरिद.pdf

मौरीघार सप्लाई सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान गरिएको सूचना

७६/७७ 06/04/2020 - 12:34 PDF icon मौरीघार सूचना.pdf

सम्झौता गर्न आउने बारेको जानकारी ।

७६/७७ 05/22/2020 - 06:15 PDF icon सम्पूर्ण बोलपत्रदाता.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना !!!

७६/७७ 05/14/2020 - 17:53 PDF icon आशयको सूचना बोलपत्र.pdf

कोरोना रोकथाम नियन्त्रण र उपचार कोषमा हालसम्म जम्मा भएको रकम र जम्मा गर्ने व्यक्ति/संघ/संस्थाहरुको विवरण

७६/७७ 05/11/2020 - 16:13 PDF icon कोषमा जम्मा रकम १.२९.pdf

Electronic Bid Submission गर्ने म्याद तेस्रोपटक थप गरिएको सूचना

७६/७७ 04/30/2020 - 11:51 PDF icon बोलपत्र म्याद थप १८.pdf

Pages