FAQs Complain Problems

 

"पाणिनी र दुर्वाशा ऋषिको पहिचान,समृद्ध पाणिनी निर्माण हाम्रो अभीयान"।

 

सुचना

०७९/८०

सूचना ।

बजेट आ.व. २०७९।८० ।

दस्तावेज: 

सूचना ।।

शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना ।।

क्याटलग सपिङ विधिमार्फत डेरीजन्य उपकरण खरीद गर्ने सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना ।

बजेट पेश सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना ।।

राष्ट्रपति महिला उत्थान जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रम सञ्चालनका लागि लक्षित समुदायका महिला छनौट गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

दस्तावेज: 

निःशुल्क शारीरिक अपाङ्गता परीक्षण घुम्ती शिविर सञ्चालनसम्बन्धी सूचना

गाउँ सभाको अधिवेशन आह्वान गरिएको सम्बन्धमा

नदीवन्य पदार्थ उत्खनन् तथा निकासी कार्य बन्द गर्ने सम्बन्धी सूचना !

मिनि टिलर हाते ट्याक्टर को दररेट पेस गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

दस्तावेज: 

शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना ।।

शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना ।।

सूचना ।।

शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना ।।

शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना ।।

कृषि कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव आव्हान सूचना ।

शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना ।।

शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना ।।

शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना ।।

अनुदानका लागि प्रस्तावना पेश गर्ने सम्बन्धमा ।।

क्याटलग सपिङ विधिबाट सवारी साधन खरीद गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा ।।