FAQs Complain Problems

 

"पाणिनी र दुर्वाशा ऋषिको पहिचान,समृद्ध पाणिनी निर्माण हाम्रो अभीयान"।

 

सुचना

०७९/८०

शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना ।।

कृषि कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव आव्हान सूचना ।

शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना ।।

शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना ।।

शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना ।।

अनुदानका लागि प्रस्तावना पेश गर्ने सम्बन्धमा ।।

क्याटलग सपिङ विधिबाट सवारी साधन खरीद गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा ।।

शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना ।।

दस्तावेज: 

सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम सञ्चालन हुने सम्बन्धी सूचना ।

शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना ।।

दररेट उपलब्ध गराईदिनु हुन।

अन्तक्रिया कार्यक्रममा सहभागि हुने सम्बन्धमा ।

शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना ।।

रोजगार संयोजक र रोजगार सहायक पदको आवेदन फारम तथा पाठ्यक्रम

रोजगार संयोजक र रोजगार सहायक करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना !

शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना ।।

जग्गा लिजमा दिने सम्बन्धमा ।

शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना ।।

कोभिड १९ बिरुद्धको खोप सञ्चालनको खोप तालिका संशोधनसम्बन्धी सूचना ।।

वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहनेहरुका लागि अभिमुखिकरण कार्यक्रम ।

कोभिड विरुद्धको खोप सञ्चालन सम्बन्धमा।।

बोलपत्र स्वीकृत हुने आसयको सूचना ।।।।

दस्तावेज: 

निःशुल्क शिक्षक सेवा तथा लोक सेवा तयारी कक्षा सञ्चालनसम्बन्धी सूचना

दस्तावेज: 

बोलपत्र स्वीकृत हुने आसयको सूचना ।।।।