FAQs Complain Problems

 

"पाणिनी र दुर्वाशा ऋषिको पहिचान,समृद्ध पाणिनी निर्माण हाम्रो अभीयान"।

 

सुचना

एघारौं गाउँसभा

Read More

दुर्वाशेश्वर गुफाँ पाणिनी ३ खिदिम

Read More

शहिद पार्क पाणिनी २ पोखराथोक

Read More

उपभोक्तासंग योजना सम्झौता फिल्ड शिविर-अध्यक्षज्यूले सम्वोधन गर्दै ।

Read More

संक्षिप्त परिचय

पौराणिक कथन अनुसार यस जिल्लाको पणेना भन्ने स्थानमा पाणिनी ऋषि आई महादेवको तपस्या पाई संस्कृत व्याकरण तयार पार्न सफल भए भनिन्छ। पणेनाको वायव्य दिशामा (करीव ३ की. मी. टाढा ) दुर्वाशा ऋषीको आश्रम थियो भनीन्छ। यस पाणिनी गाउपालिकाको जम्मा क्षेत्रफल १५१.४२ वर्ग किलोमिटर रहेको छ। यो गाउँपालिका श्रिनगर¸ स्वर्गद्धारि¸ रेशुङ्गा जस्ता पर्यटकीय दृष्टिकोणले महत्त्वपुण रहेका स्थानहरुसंग राम्रो पहुच छ।निर्माणाधिन लुम्विनि­౼ सन्धिखर्क౼ ढोरपाटन सडक सम्पन्न भएर यातायात सञ्चालन  भएपछि गाउँपालिकाको पर्यटकिय विकासमा थप मद्धत पुग्ने देखिन्छ।यस गाउँपालिकामा रहेका पाणिनी तपोभूमि¸ दुर्वाशेश्वर गुँफा¸ नर्तनाचल पर्वत¸ सिद्बेश्वर गुफा¸ आलमदेवि मन्दिर जस्ता महत्त्वपुण धार्मिक स्थलहरु रहेका छन।दक्षिणमा तराइ र उत्तरमा महाभारत पर्वत श्रङ्खलाको २५१५ मिटरसम्मको उचाइमा फैलिएको हुँदा यो गाउँपालिका वन वन्यजन्तु तथा जैविक विविधताको दृष्टिकोणले निकै धनी रहेको छ। दक्षिणमा भावरको केहि क्षेत्र¸ चुरे पर्वत श्रङ्खलाको केहि क्षेत्र र उत्तरमा महाभारत पर्वत श्रङ्खलासम्मको क्षेत्रमा विभिन्न जातका वोटविरुवाहरु¸ जडिवुटि ¸ स्तनधारि जिवहरु¸ चराचुरुङ्गिहरु¸ सरिसृप जिवहरु तथा अन्य जलचर थलचर जिवहरुले आश्रय पाएको पाइन्छ।

15 th National Plan

सूचना तथा समाचार

जन प्रतिनिधि

अध्यक्ष
9857027414
achyut2031@gmail.com
उपाध्यक्ष
9857012130
laxmigautam12130@gmail.com

सेवाहरु

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- प्रक्रिया पुगेमा सोही दीन
जिम्मेवार अधिकारीः- प्रमुख प्रशासकिय अधिकत वा तोकिएको अधिकृत
सेवा दिने कार्यालयः- गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्कः- निशुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-
 • कृषकहरुको भेलावाट कम्तिमा १० र बढिमा २५ जना सदस्यीय कृषक समूह गठन गरेको निर्णयको प्रतिलिपी ।
 • कृषक समूह तथा समिति दर्ता कार्यविधिको अनुसुची १ बमोजिमको फाराम ।
 • कृषक समूहको विधान ।
 • समूहका सदस्यको नागरीकताको प्रतिलिपी ।
 • अध्यक्ष र सदस्यको पासपोर्ट साईजको फोटो ।
 • समूहको छाप ।
सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- प्रक्रिया पुगेको १ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- प्रमुख प्रशासकिय अधिकत वा तोकिएको अधिकृत
सेवा दिने कार्यालयः- गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्कः- निशुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-
 • वडा प्रतिनिधिको रोहवरमा सम्वन्धित योजनाका उपभोक्ताहरुको भेलावाट ७ देखी ११ सदस्यीय उपभोक्ता समितिको गठन भएको हुनुपर्ने ।
 • उपभोक्ता भेलावाटै योजनागत ३ देखी ५ सदस्यीय अनुगमन समितिको गठन भएको हुनुपर्ने।
 • उपभोक्ता समितिमा कम्तिमा ३३% महिला र अध्यक्ष,सचिव र कोषाध्यक्ष पदमा कम्तिमा १ जना महिला भएको हुनुपर्ने।
 • योजनागत अनुगमन समितिमा समेत ३३% महिला हुनुपर्ने ।
 • उपभोक्ता भेलावाट गठित समितिको बैठक बसी योजना सम्झौताको लागि सम्झौता गर्न जिम्मेवारी दिएको निर्णय भएको हुनुपर्ने ।
 • उल्लेखीत कागजातहरुको प्रतिलिपी संलग्न राखी योजना सम्झौता गर्न वडा कार्यालयले गरेको सिफारीस पत्र सहित निवेदन पेश गर्ने।
 • उपभोक्ता समितिको सदस्यमा रहने पदाधिकारीहरुको नागरीकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी।
 • वडाको प्रतिवेदन(समिति गठन)।
 • सनाखत प्रतिवेदन (वडा समितिका पदाधिकारीहरुको रोहवरमा ।
सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- तुरुन्तै
जिम्मेवार अधिकारीः- गा. पा.अध्यक्ष/अधिकृत वा तोकिएको अधिकृत
सेवा दिने कार्यालयः- गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्कः- गाउँसभाले तोके बमोजिम
आवश्यक कागजातहरुः-

१)व्यक्तिगत निवेदन पत्र ।

२) सम्वन्धित वडाको सिफारिस ।

३) आमा वा वुवा र निवेदकको नेपाली नागरीकताको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी ।

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- कार्यविधि बमोजिम
जिम्मेवार अधिकारीः- न्यायिक समिति
सेवा दिने कार्यालयः- गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्कः- निशुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-

१) तोकिएको समयमा तारेकमा उपस्थित हुने।

२) मेलमिलापको छलफलमा तोकिएको समयमा उपस्थित हुने।

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- प्रक्रिया मिलेको सोही दीन
जिम्मेवार अधिकारीः- उजुरी प्रशासक
सेवा दिने कार्यालयः- गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्कः- गाउँसभाले तोके बमोजिम
आवश्यक कागजातहरुः-

१) प्रतिवादिले तोकिएको ढाँचामा म्याद भित्र प्रतिउत्तर पेश गर्ने।

२) तारेक लिने ।

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- प्रक्रिया मिलेको सोही दीन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन वमोजिम
आवश्यक कागजातहरुः-

१) अनुसुचि फारम

२) नागरिकता लिने व्यक्तिको पासपोर्ट साइजको फोटो ३ प्रति

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- प्रक्रिया मिलेको सोही दीन
जिम्मेवार अधिकारीः- गाउँपालिका अध्यक्ष/वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालयः- गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय/वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन वमोजिम
आवश्यक कागजातहरुः-

१) निवेदन पत्र

२) नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- प्रक्रिया मिलेको सोही दीन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन वमोजिम
आवश्यक कागजातहरुः-

१) निवेदन पत्र

२) नाता प्रमाणित गर्ने व्यत्तीहरुको नागरिकता/जनम दर्ताको प्रतिलिपी

३) नाता प्रमाणित गर्ने व्यत्तीहरुको पासपोर्ट साइजको फोटो २ प्रति

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- प्रक्रिया मिलेको सोही दीन
जिम्मेवार अधिकारीः- स्थानिय पञ्जिकाधिकारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ३५ दिन भित्र निशुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-

१) सुचना फाराम

२) मृतकको नागरिकताको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि

३) सुचकको नागरिकताको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- प्रक्रिया मिलेको सोही दीन
जिम्मेवार अधिकारीः- स्थानिय पञ्जिकाधिकारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ३५ दिन भित्र निशुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-

१) सुचना फाराम

२)वावु/आमाको नागरिकताको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि

जानकारी