FAQs Complain Problems

 

"पाणिनी र दुर्वाशा ऋषिको पहिचान,समृद्ध पाणिनी निर्माण हाम्रो अभीयान"।

 

सुचना

पूर्व कर्मचारी

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
जनकराज पन्थि प्रमुख प्रशाशकिय अधिकृत pantheejanakraj123@gmail.com 9857066498
दामोदर ज्ञवाली प्रमुख प्रशाशकिय अधिकृत
मधुकृष्ण पाैड्याल प्रमुख प्रशाशकिय अधिकृत ९८५७०६६४९८
हुमलाल भुसाल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत Humlal.bhusal1@gmail.com 9857066498
नेत्र प्रसाद घिमिरे प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत npghimire33@yahoo.com
मधुकृष्ण पौड्याल प्रमुख प्रशाशकिय अधिकृत paudyalmadhu@gmail.com 9857069354
निरज पौडेल लेखा अधिकृत आर्थिक प्रशासन 9857086517
तिलक गौतम प्रमुख प्रशाशकिय अधिकृत tilakgautam354@gmail.com 9857066498
श्याम बहादुर खनाल शाखा अधिकृत प्रशासन तथा योजना अनुगमन शाखा shyambahadurkhanal@gmail.com 9841945331
प्रविण पाण्डे ईन्जिनियर सिभिल पुर्वाधार वि तथा वा.व्यवस्थापन pravinpandey5945@gmail.com ९८५७०८६५१८
इन्दिरा भुसाल अधिकृत स्तर छैठौ प्रशासन शाखा indirabhusal5@gmail.com 9841696834
रामु न्याैपाने सव इन्जिनियर प्राविधिक ९८४७५३३५४९
सचीन कुमार चौधरी सिभिल इन्जिनियर पुन निर्माण प्राधिकरण ९८४३८९०४९६
हिताराम चौधरी पशु स्वास्थय प्राविधिक
पशुपति खनाल ना.सु प्रशासन योजना तथा अनुगमन ईकाइ ९८५७०३९२११
भगवान दास गुप्ता प्रा. स. ९८५७०५३८७३
राजन कुमार विष्ट वडा सचिव वडा कार्यालय
कृष्ण मोहन चौधरी लेखापाल आर्थिक प्रशासन ९८४७१६९२६४
नरेन्द्र पराजुली जिन्सी तथा राजश्व प्रमुख(सहायक स्तर पाचौ) जिन्सी तथा राजश्व store.panini2078@gmail.com ९८५७०६३१८१
कमल बहादुर थापा सव इन्जिनियर पुर्वाधार वि तथा वा.व्यवस्थापन lottomgr08@gmail.com 9857032311
महेश प्रसाद अवस्थि सव इन्जिनियर पुन निर्माण प्राधिकरण ९८४८७१२९०९
रमा पौडेल खरिदार महिला विकास paudelrama698@gmail.com 9857086515
प्रमोद कुमार त्रिपाठी सव इन्जिनियर भौतिक पूर्वाधार तथा वातावरण व्यवस्थापन tripathipramod@gmail.com 9867220738
कुलदिप नारायण मिश्र वडा सचिव
नारायण प्रसाद पौडेल लेखा अधिकृत आर्थिक प्रशासन narayan041.paudel@gmail.com 9857086517
. वडा सचिव (सहायक स्तर चौथो)
अम्विका डुम्रे वडा सचिव (सहायक स्तर चौथो) प्रशासन (वडा सचिव ७) dumreambu13@gmail.com 9866558146
माधव घिमिरे कम्प्युटर अपररेटर सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जिकरण इकाई ssspcr2@gmail.com 9847139406
राम कुमार भट्टराई सूचना अधिकारी प्रशासन योजना तथा अनुगमन ९८५७०६३१९६
प्रेम नारायण खनाल अ. सव ईन्जिनियर पुर्वाधार वि तथा वा.व्यवस्थापन spkhanal77@gmail.com ९८५७०६११७७
हिमाल खत्री अ. सव ईन्जिनियर पुर्वाधार वि तथा वा.व्यवस्थापन ९८१२५८४०४३
हेमन्त कुमार चौधरी अ. सव ईन्जिनियर भौतिक पूर्वाधार तथा वातावरण व्यवस्थापन chaudharyhemant901@gmail.com 9847429697
ओम प्रकाश कहार अ. सव ईन्जिनियर भौतिक पूर्वाधार तथा वातावरण व्यवस्थापन omprakashkahar2@gmail.com 9844806705
सुर्य प्रसाद गैरे सह लेखापाल आर्थिक प्रशासन ९८५७०६२९१९