FAQs Complain Problems

 

"पाणिनी र दुर्वाशा ऋषिको पहिचान,समृद्ध पाणिनी निर्माण हाम्रो अभीयान"।

 

सुचना

घटना दर्ता

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
विवाह दर्ताको सुचना फाराम ७६/७७ 28 Nov 2019 - 16:48 PDF icon विवाह दर्ताको सुचना फाराम.pdf
वसाइ सराइ दर्ताको सुचना फारम ७६/७७ 28 Nov 2019 - 16:46 PDF icon वसाइ सराइको सुचना फाराम.pdf
सम्वन्ध विच्छेद दर्ताको सुचना फाराम ७६/७७ 28 Nov 2019 - 16:44 PDF icon सम्वन्धविच्छेदको सुचना फाराम.pdf
मृत्यु दर्ताको सुचना फाराम ७६/७७ 28 Nov 2019 - 16:42 PDF icon मृत्युदर्ताको सुचना फाराम.pdf
जन्मदर्ताको सुचना फारम ७६/७७ 28 Nov 2019 - 16:41 PDF icon जन्मको सुचना फाराम.pdf
वसाइ सराइ दर्ता फाराम ७४/७५ 2 Jul 2018 - 11:21 PDF icon बसाईसराई दर्ता फारम.pdf
सम्वन्धविच्छेद दर्ता फाराम ७४/७५ 2 Jul 2018 - 11:18 PDF icon सम्बन्धविच्छेद दर्ता फारम.pdf
जन्म दर्ता फाराम ७४/७५ 2 Jul 2018 - 11:14 PDF icon जन्म दर्ता फारम.pdf
मृत्यु दर्ता फाराम ७४/७५ 2 Jul 2018 - 11:13 PDF icon मृत्यु दर्ता फारम.pdf