FAQs Complain Problems

सुचना तथा समाचार

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

नदिजन्य पदार्थ विक्री सम्बन्धी दोस्रो पटक प्रकासित शिलबन्दी दरभाउपत्र सम्बन्धी सूचना

जस्तापाता खरिद सम्बन्धी बोलपत्र तथा सडक मर्मत सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

दस्तावेज: 

नदिजन्य पदार्थको विक्री सम्बन्धी सीलबन्दी दरभाउपत्र सम्बन्धी सूचना

दस्तावेज: 

प्लाष्टिक क्रेट खरिद कारवाही रद्द गरिएको सूचना

प्लाष्टिक क्रेट खरिद सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना

मौरीघार सप्लाई सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान गरिएको सूचना

दस्तावेज: 

सम्झौता गर्न आउने बारेको जानकारी ।

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना !!!

कोरोना रोकथाम नियन्त्रण र उपचार कोषमा हालसम्म जम्मा भएको रकम र जम्मा गर्ने व्यक्ति/संघ/संस्थाहरुको विवरण

Electronic Bid Submission गर्ने म्याद तेस्रोपटक थप गरिएको सूचना