FAQs Complain Problems

 

"पाणिनी र दुर्वाशा ऋषिको पहिचान,समृद्ध पाणिनी निर्माण हाम्रो अभीयान"।

 

सुचना

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

बोलपत्र आह्वान सम्बन्धि सुचना

दस्तावेज: 

Re- Invitation for Electronic Sealed Quotation

Invitation For Electronic Sealed Quotation

Invitation for Electronic Bids

Invitation For Electronic Bids

सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा ।

Invitation For Electronic Bids

दस्तावेज: 

बोलपत्र स्वीकृत हुने आशयको सूचना !!!

विभिन्न निर्माण कार्य खरिद सम्बन्धी बोलपत्र आव्हानको सूचना ।

दस्तावेज: 

स्टिल पार्टस खरिद तथा सप्लाई कार्यको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

सडक मर्मत सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

दस्तावेज: 

ल्यापटप खरिदको लागि सिलबन्दी दरभाउपत्र सम्बन्धी दोस्रोपटक प्रकासित सूचना

नदिजन्य पदार्थ विक्री सम्बन्धी दोस्रो पटक प्रकासित शिलबन्दी दरभाउपत्र सम्बन्धी सूचना

जस्तापाता खरिद सम्बन्धी बोलपत्र तथा सडक मर्मत सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

दस्तावेज: 

नदिजन्य पदार्थको विक्री सम्बन्धी सीलबन्दी दरभाउपत्र सम्बन्धी सूचना

दस्तावेज: 

प्लाष्टिक क्रेट खरिद कारवाही रद्द गरिएको सूचना

प्लाष्टिक क्रेट खरिद सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना

मौरीघार सप्लाई सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान गरिएको सूचना

दस्तावेज: 

सम्झौता गर्न आउने बारेको जानकारी ।

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना !!!

कोरोना रोकथाम नियन्त्रण र उपचार कोषमा हालसम्म जम्मा भएको रकम र जम्मा गर्ने व्यक्ति/संघ/संस्थाहरुको विवरण

Electronic Bid Submission गर्ने म्याद तेस्रोपटक थप गरिएको सूचना

Electronic Bid Submission गर्ने म्याद थप गरिएको सूचना

सम्झौता गर्न आउनेबारे सेफ स्टिल्स प्रा.लि.

दस्तावेज: 

शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गरीएकोले सम्झौता गर्न आउने बारे

दस्तावेज: