FAQs Complain Problems

 

"पाणिनी र दुर्वाशा ऋषिको पहिचान,समृद्ध पाणिनी निर्माण हाम्रो अभीयान"।

 

सुचना

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

क्याटलग सपिङ विधिबाट सवारी साधन खरीद गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

जग्गा लिजमा दिने सम्बन्धमा ।

बोलपत्र स्वीकृत हुने आसयको सूचना ।।।।

दस्तावेज: 

बोलपत्र स्वीकृत हुने आसयको सूचना ।।।।

बोलपत्र स्वीकृत हुने आसयको सूचना ।।।।

सूचना ।।

Invitation For Electronic Bids.

दस्तावेज: 

Invitation For Electronic Bids.

बोलपत्र स्वीकृत हुने आसयको सूचना ।।।।

दस्तावेज: 

Invitation For Electronic Bids.

संझौता गर्न आउने सम्बन्धमा ।।

बोलपत्र स्वीकृत हुने आसयको सूचना ।।

बोलपत्र स्वीकृत हुने आसयको सूचना ।।।।

प्राविधिक प्रस्ताव स्वीकृति तथा आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना ।।।

Invitation For Bids.

दस्तावेज: 

Invitation for Electronic bid.

दस्तावेज: 

Sealed Quotation

सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा ।।।

सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा ।।।

सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा ।।।

बोलपत्र स्वीकृत हुने आशयको सूचना ।।।।

सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा।।।

बोलपत्र स्वीक‌ृत हुन‍े आसयको सूचना ।।।

सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा ।।।

बोलपत्र आह्वान सम्बन्धि सुचना

दस्तावेज: