FAQs Complain Problems

 

"पाणिनी र दुर्वाशा ऋषिको पहिचान,समृद्ध पाणिनी निर्माण हाम्रो अभीयान"।

 

सुचना

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

Invitation for Electronic Bids.

प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

Invitation for Electronic Bids

प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

Invitaion For Electronic Bids.

Inviation for Electronic BIds and Hard Copy .

नदीजन्य पदार्थको बिक्रीका लागि शीलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना ।।

दस्तावेज: 

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

आय ठेक्का स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

Invitation for Electronic Bids.

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

Invitation For Electronic Bids

Invitaion For Electronic Bids.

Invitaion For Electronic Bids.

सिसा, प्लाष्टिक,कवाडी मालवस्तु संकलन र बिक्री कार्य सम्बन्धी दरभाउ आवह्वान सम्बन्धी दोस्रो पटक प्रकाशित सूचना ।

सिसा, प्लाष्टिक,कवाडी मालवस्तु संकलन र बिक्री कार्य सम्बन्धी दरभाउ आवह्वान सम्बन्धी सूचना ।

क्याटलग सपिङ विधिबाट सवारी साधन खरीद गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

जग्गा लिजमा दिने सम्बन्धमा ।

बोलपत्र स्वीकृत हुने आसयको सूचना ।।।।

दस्तावेज: 

बोलपत्र स्वीकृत हुने आसयको सूचना ।।।।

बोलपत्र स्वीकृत हुने आसयको सूचना ।।।।

सूचना ।।

Invitation For Electronic Bids.

दस्तावेज: 

Invitation For Electronic Bids.

बोलपत्र स्वीकृत हुने आसयको सूचना ।।।।

दस्तावेज: