FAQs Complain Problems

 

"पाणिनी र दुर्वाशा ऋषिको पहिचान,समृद्ध पाणिनी निर्माण हाम्रो अभीयान"।

 

सुचना

७६/७७

बोलपत्र स्विकृत गर्ने आशयको सूचना (श्री हुलास स्टील ईन्डस्ट्रिज प्रा.ली. ,काठमाडौं)

सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभग्राहिको नाम नविकरण सवन्धमा ।

दस्तावेज: 

गाउँसभामा पेश भएको बजेट विवरण

दस्तावेज: 

प्लाष्टिक क्रेट खरिद कारवाही रद्द गरिएको सूचना

प्लाष्टिक क्रेट खरिद सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना

कोभिड विशेष कृषि कार्यक्रम संचालन २०७७ सम्वन्धि सुचना !!!

दस्तावेज: 

प्रेस विज्ञप्ती

कोरोना रोकथाम नियन्त्रण र उपचार कोषमा हालसम्म जम्मा भएको रकम र जम्मा गर्ने व्यक्ति/संघ/संस्थाहरुको विवरण

दस्तावेज: 

मौरीघार सप्लाई सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान गरिएको सूचना

दस्तावेज: 

शिक्षकहरुलाई स्वयंसेवक खटाउने सम्वन्धमा ।

दस्तावेज: 

पाणिनी गाउँपालिकाको अनुरोध

दस्तावेज: 

सम्झौता गर्न आउने बारेको जानकारी ।

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना !!!

कोरोना रोकथाम नियन्त्रण र उपचार कोषमा हालसम्म जम्मा भएको रकम र जम्मा गर्ने व्यक्ति/संघ/संस्थाहरुको विवरण

कृषि कार्यक्रमहरुको लागी आवेदन माग गरीएको सूचना!!!(२०७७।१।२८)

दस्तावेज: 

Electronic Bid Submission गर्ने म्याद तेस्रोपटक थप गरिएको सूचना

कोरोना रोकथाम नियन्त्रण र उपचार कोषमा हालसम्म जम्मा भएको रकम र जम्मा गर्ने व्यक्ति/संघ/संस्थाहरुको विवरण

कोरोना रोकथाम नियन्त्रण र उपचार कोषमा थप रकम जम्मा भएको विवरण

बोलपत्र दाखीला गर्ने म्याद थप सम्बन्धि जरुरी सूचना!

दस्तावेज: 

कोरोना रोकथाम,नियन्त्रण र उपचार कोषमा जम्मा भएको रकम सार्वजनिक गरिएको सम्वन्धमा!!

दस्तावेज: 

पाणिनी गाउँपालिका द्वारा नँया वर्ष २०७७ सालको सुभकामना सन्देश।

दस्तावेज: 

भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट पाणिनी गाउँपालिकामा भित्रिने व्यक्तिहरुको विवरण