FAQs Complain Problems

 

"पाणिनी र दुर्वाशा ऋषिको पहिचान,समृद्ध पाणिनी निर्माण हाम्रो अभीयान"।

 

सुचना

सूचना तथा समाचार

कोभिड विशेष कृषि कार्यक्रम संचालन सम्वन्धि सुचना !!!

दस्तावेज: 

बोयर बाख्रा प्रवर्दन कार्यक्रम सम्वन्धी सूचना!!!

दस्तावेज: 

अनुदानमा मिनिलिटर वितरण सम्वन्धी सूचना!!!

दस्तावेज: 

विज्ञापन नं ०१//०७७।०७८/स्वास्थ्य, मेडिकल अधिकृत,आठौ पद र विज्ञापन नं ०२//०७७।०७८/ स्वास्थ्य, स्टाफ नर्स,सहायक पाचौ पदको लागि अन्तरवार्ता सम्वन्धि सूचना!

दस्तावेज: 

विज्ञापन नं ०२/स्वा/०७६।०७७ ल्याव असिष्टेन्ट,सहायक चौथो पदको लिखित तथा अन्तरवार्ता परिक्षा सम्वन्धि सूचना!

दस्तावेज: 

जस्ता पाता ढुवानी सम्वनेधि सूचना!

दस्तावेज: 

मागमा आधारित कार्यक्रम सम्वन्धी सूचना (प्रकाशित मिति २०७७।०९।१२)

कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवा प्रवाह बन्द गरिएको सम्वन्धी जरुरी सूचना!

दस्तावेज: 

उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना !

विषय विशेषज्ञ सूचिकृत गरिएको सम्वन्धमा ।

दस्तावेज: 

अनुदानको मल विक्री वितरणको लागि सहकारी संस्था सूचिकृत सम्वन्धी सूचना!!!(दोस्रो पटक प्रकाशित मिति: २०७७।०८।२५)

प्रारम्भिक योग्यताक्रमको सुची प्रकाशन गरिएको सम्वन्धि सूचना !(मिति २०७७।०८।२४)

वोलपत्र आह्वान सम्वन्धी सूचना(प्रकाशित मिति:२०७७।०८।२२)

दस्तावेज: 

कर्मचारी आवश्यक्ता सम्वन्धि सूचना (प्रकाशित मिति २०७७।०८।२१)

दस्तावेज: 

अनुदानको मल विक्री वितरणको लागि सहकारी संस्था सूचिकृत सम्वन्धी सूचना!!!

दस्तावेज: 

कर्मचारी आवश्यक्ता सम्वन्धि सूचना!!!

सम्झौता गर्न आउने सम्वन्धमा (श्री जगदम्बा बिल्डर्स,काठमाडौँ महानगरपालिका, वडा नं १०, काठमाडौँ,नेपाल)

वोलपत्र स्विकृत गर्ने आशयको सूचना (श्री खनाल ब्रदर्श कन्स्ट्रकस्न सन्धिखर्क न.पा. वडा नं ६ अर्घाखाँची)

बोलपत्र स्विकृत गर्ने आशयको सूचना (श्री खनाल ब्रदर्श कन्स्ट्रक्सन सन्धिखर्क नगरपालिका वडा नं ६ अर्घाखाँची)

बोलपत्र स्विकृत गर्ने आशयको सूचना (श्री जगदम्बा बिल्डर्स प्रा.ली. ,काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं १०)

लेखा परिक्षक सिफारीस गरी पठाउने सम्वन्धमा !

दस्तावेज: 

सम्वन्धित सबैको जानकारीको लागि जरुरी सूचना !

विषय विशेषज्ञको रुपमा सूचिकृत हुनका लागि आवेदन पेश गर्ने सम्वन्धमा ।

उद्यम विकास सहजकर्ताका लागि दरखास्त आह्वान सम्वन्धी सूचना !!!

दस्तावेज: 

सम्झौता गर्न आउने सम्वन्धमा (श्री सागर निर्माण सेवा,सन्धिखर्क न.पा-१२,अर्घाखाँची)

दस्तावेज: