FAQs Complain Problems

 

"पाणिनी र दुर्वाशा ऋषिको पहिचान,समृद्ध पाणिनी निर्माण हाम्रो अभीयान"।

 

सूचना तथा समाचार

निशुल्क ब्याजमा ऋण लिने सम्बन्धी सूचना

लेखा परीक्षकहरुले निवेदन पेश गर्नुहुन ।

सूचना ।।

क्षतिको विवरण सम्बन्धमा ।।

कृषि कार्यक्रमहरु प्रस्ताव आह्यानका लागि म्याद थप गरिएको सूचना ।।

सूचना सम्बन्धमा ।

COPOMIS को Username तथा Password लिन सम्पर्क गर्ने सम्बन्धमा ।।

प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।।

कवाडी ठेक्कासम्बन्धी सूचना

शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना ।।

शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना ।।

शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना ।।

दाबी बिरोध पेश गर्नुहुन ।।

सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम सञ्चालन हुने सम्बन्धी सूचना

शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना ।।

दस्तावेज: 

शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना ।।

स्वयंसेवी गणक तालिम सम्बन्धी सूचना ।।

iLG गणकको नतिजा प्रकाशन सूचना ।।

स्वयंसेवी गणक परिक्षा हुने सम्बन्धी सूचना ।।।

उत्कृष्ट शैक्षिक संस्था तथा शिक्षक छनौट कार्यक्रम ।।

चमेना गृह सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी सूचना ।।

शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना ।।

शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना ।।

सेवा करारमा गणक पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना ।।।

हाजिरी जवाफ प्रतियोगितामा सहभागी हुने सम्बन्धमा ।।