FAQs Complain Problems

 

"पाणिनी र दुर्वाशा ऋषिको पहिचान,समृद्ध पाणिनी निर्माण हाम्रो अभीयान"।

 

सुचना

सूचना तथा समाचार

शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना ।।

स्वयंसेवी गणक तालिम सम्बन्धी सूचना ।।

iLG गणकको नतिजा प्रकाशन सूचना ।।

स्वयंसेवी गणक परिक्षा हुने सम्बन्धी सूचना ।।।

उत्कृष्ट शैक्षिक संस्था तथा शिक्षक छनौट कार्यक्रम ।।

चमेना गृह सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी सूचना ।।

शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना ।।

शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना ।।

सेवा करारमा गणक पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना ।।।

हाजिरी जवाफ प्रतियोगितामा सहभागी हुने सम्बन्धमा ।।

शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना ।।

अनुदानका लागि प्रस्तावना पेश गर्ने सम्बन्धमा ।।

नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा ।।

व्यक्तिगत घटना दर्ता सप्ताह सम्बन्धी जरुरी सूचना ।

शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना ।।

सूचना ।।

प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सूचना ।।।

शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना ।।

शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना ।।

शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना ।।

दस्तावेज: 

शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना ।।

शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना ।।

सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा ।।

शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना ।।

कृषि तथा पशुपालन फर्म सूचिकरण गर्ने सम्बन्धी सूचना ।।