FAQs Complain Problems

सुचना तथा समाचार

सूचना तथा समाचार

नदिजन्य पदार्थ विक्री सम्बन्धी दोस्रो पटक प्रकासित शिलबन्दी दरभाउपत्र सम्बन्धी सूचना

वाल दिवसको अवसरमा पुरस्कार वितरण कार्यक्रम सम्पन्न ।

दस्तावेज: 

प्रस्तावना पेश गर्ने सम्वन्धमा (विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर सुदृढिकरण कार्यक्रम अन्तर्गत)

प्रस्ताव पेश गर्ने सम्वन्धमा ।(नेपाल सरकारको सशर्त अनुदान शैक्षिक पहुँच सुनिश्चितता,अनौपचारिक तथा बैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत)

कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम भरी प्रस्तावना पेश गर्ने सम्वन्धमा ।

Invitation for sealed quotation for(procurement and supply of 1)Fabricated steel parts2)Laptop and Desktop computers)

दस्तावेज: 

प्रस्तावना पेश गर्ने सम्वन्धमा

दस्तावेज: 

जस्तापाता खरिद सम्बन्धी बोलपत्र तथा सडक मर्मत सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

दस्तावेज: 

नदिजन्य पदार्थको विक्री सम्बन्धी सीलबन्दी दरभाउपत्र सम्बन्धी सूचना

दस्तावेज: 

प्राविधिक सहायकको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना