FAQs Complain Problems

 

"पाणिनी र दुर्वाशा ऋषिको पहिचान,समृद्ध पाणिनी निर्माण हाम्रो अभीयान"।

 

सुचना

सूचना तथा समाचार

शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना ।।।

दस्तावेज: 

शिलबन्दी दरभाउपत्र रद्द गरिएको सूचना ।।।

लघु, घरेलु तथा साना उद्योगीलाइ उद्योग स्थापना गर्न प्रस्ताव आह्वानको सूचना ।।।

सरुवा सहमति सम्बन्धमा ।।।

शिक्षक समायोजन सम्बन्धी सूचना तथा निवेदन पेश गर्ने सूचना ।।

दस्तावेज: 

पालिका कोशेली घर (प्रदशनी तथा बिक्रि कक्ष) स्थापना कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना ।।।

फलफूल विरुवा रोपण अभियान कार्यक्रम संचालन सम्बन्धी सूचना ।।।

फलफुल विरुवा रोपन अभियान कार्यक्रम संचालन सम्बन्धी सूचना ।।।

पशु विकास अधिकृत र सामाजिक परिचालकको अन्तिम नतिजा प्रकाशन ।।।

भूमी समस्या समाधान आयोग सम्बन्धी सूचना ।।।

लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन

दस्तावेज: 

म्याद थप गरिएको सूचना ।।।

कृषिका विभिन्न कार्यक्रममा प्रस्ताव निवेदन माग गरेको वारे ।।।

दस्तावेज: 

सहकारी संस्थाहरुले प्रस्ताव पेश गर्ने बारे ।।।

पाणिनी गाँउपालिकाको १५ शैया अस्पतालका लागि नि: शुल्क जग्गा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना ।।।

सामाजिक परिचालकको को पाठ्यक्रम

पशु विकास अधिकृत / अधिकृत स्तर को पाठ्यक्रम

पशु विकास अधिकृत / अधिकृत स्तर र सामाजिक परिचालकको लिखित परिक्षा र अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना ।

पशु विकास अधिकृत र सामाजिक परिचालकको वर्णानुक्रम सूची प्रकाशन गरिएको सूचना ।

सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा ।

सुरक्षित नागरिक आवास सम्बन्धी सूचना ।।।

भलिवल प्रतियोगिता सम्बन्धमा ।।।

दस्तावेज: 

कृषिका विभिन्न कार्यक्रममा प्रस्ताव निवेदन माग गरेको वारे ।।।

दस्तावेज: 

अंग्रेजी विषय शिक्षकको को अन्तिम नतिजा प्रकाशन ।।।

दस्तावेज: 

बोलपत्र स्वीकृत हुने आशयको सूचना !!!