FAQs Complain Problems

 

"पाणिनी र दुर्वाशा ऋषिको पहिचान,समृद्ध पाणिनी निर्माण हाम्रो अभीयान"।

 

सुचना

सूचना तथा समाचार

रिक्त पदमा स्थायी शिक्षक सरुवा सम्बन्धी सूचना ।।

शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना ।।

शिक्षक आवश्यकतासम्बन्धी सूचना ।।

कोटेसन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

दस्तावेज: 

कोटेसन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

खिदिम आयुर्वेदिक ‍औषधालयको कोटेसन पेश गर्ने सम्बन्धी म्याद थप गरिएको सूचना ।

दुध उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान सम्बन्धि सूचना ।

नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् तथा संकलन बन्द भएको सम्बन्धी सूचना ।

आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को कारोबारको भुक्तानी सम्बन्धमा ।

खिदिम आयुर्वेद औषधालयको औषधि खरिदको(BOQ) ।

दरभाउ कोटेसन उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना ।

दस्तावेज: 

सुझाव उपलब्ध गराईदिने सम्बन्धी सूचना ।

किसान सुचीकरण सहजकर्ता(गणक) आवश्यकता सम्बन्धी सूचना ।।

सौर्य उर्जा प्रविधि सामाग्रीसम्बन्धी दररेट पेस गर्ने सम्बन्धी दोस्रो पटकको सूचना।

रिक्त पदमा स्थायी शिक्षक सरुवा सम्बन्धी सूचना ।।

सूचना।।

कोटेशन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

सौर्य उर्जा प्रविधि सामाग्रीसम्बन्धी दररेट पेस गर्ने सम्बन्धी सूचना।

सार्वजनिक जग्गामा वृक्षारोपण अनुदानको लागि दरखास्त पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

वार्षिक कार्यक्रम पेश गर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।

कोटेशन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

उपलब्धी परिक्षाको प्राप्ताङ्क सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना ।

कोटेशन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।