FAQs Complain Problems

 

"पाणिनी र दुर्वाशा ऋषिको पहिचान,समृद्ध पाणिनी निर्माण हाम्रो अभीयान"।

 

सूचना तथा समाचार

सूचना ।

शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना ।।

सूचना ।।

कृषि कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव आव्हान सूचना ।

प्रस्ताव आव्हान चिलिङ सेन्टर स्थापना ।

स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन हुने सम्बन्धी सूचना ।

साना व्यावसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र विकास कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवेदन माग सम्बन्धी सूचना ।

रोजगारीमा संलग्न हुनको लागि निवेदन दिनु हुन ।।

शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना ।।

सूचना ।।

फाईजर खोप सञ्चालन (५-११ बर्ष ) सम्बन्धमा ।

विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन सम्बन्धमा ।।

प्रस्ताव पेश गर्नुहुन ।

सूचना ।

शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना ।।

बैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिको तथ्याङ्क संकलन सूचना र निवेदनको ढाँचा ।

निशुल्क ब्याजमा ऋण लिने सम्बन्धी सूचना

लेखा परीक्षकहरुले निवेदन पेश गर्नुहुन ।

सूचना ।।

क्षतिको विवरण सम्बन्धमा ।।

कृषि कार्यक्रमहरु प्रस्ताव आह्यानका लागि म्याद थप गरिएको सूचना ।।

सूचना सम्बन्धमा ।

COPOMIS को Username तथा Password लिन सम्पर्क गर्ने सम्बन्धमा ।।

प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।।

कवाडी ठेक्कासम्बन्धी सूचना