FAQs Complain Problems

 

"पाणिनी र दुर्वाशा ऋषिको पहिचान,समृद्ध पाणिनी निर्माण हाम्रो अभीयान"।

 

सुचना

८०/८१

विद्यालय छनौट तथा पदस्थापन सम्बन्धमा ।

सुन्तलाजातका फलफूल विरुवाको दररेट सम्बन्धमा ।

कृषिजन्य सामाग्रीको दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा ।

तरकारी बिउको दररेटको सूचना

कृषि उपज संकलन केन्द्र निर्माण कार्यक्रमको लागि आवेदन माग गरिएको सूचना ।

दररेट (कोटेशन) उपलब्ध गराईदिनु हुन ३३

दररेट (कोटेशन) उपलब्ध गराईदिनु हुन ।

नतिजा समिक्षा सम्बन्धमा ।

ल्याव असिस्टेन्ट पदको अन्तरवार्ता स्थगनसम्बन्धी सूचना ।

प्रारम्भिक योग्यताक्रम सूचि प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।

सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम सञ्चालन हुने सम्बन्धी सूचना !

पशु चिकित्सक पदपूर्ति पर्ने सम्बन्धी सुचना ।

प्रयोगशाला सञ्चालनका लागि आवश्यक सामग्रीहरूको दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना !

दस्तावेज: 

दररेट (कोटेशन) उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना !

दस्तावेज: 

कवाडीजन्य वस्तुहरु संकलन र बिक्री कार्य

सूचना ।

कृषि कार्यक्रमका लागि आवेदन माग गरिएको सूचना !

दस्तावेज: 

नदीजन्य पदार्थको बिक्रीका लागि अमानत प्रक्रिया बाट प्रस्ताव आव्हानको सूचना ।

निजि जग्गामा वृक्षारोपण / कृषि वन स्थापनाका लागि अनुदान दिईने सम्बन्धी सूचना ।।

Invitaion For Electronic Bids.

फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरुलाई मागमा आधारित तालिम सञ्चालन तथा प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धी सूचना ।

ल्याव असिष्टेन्ट पदको विज्ञापन ।

Invitation for Electronic Bids

दस्तावेज: 

मिति २०८० ।९।२९,१०।०५ र १०।०९ गते बसेको कार्यपालिका निर्णयहरु कार्यान्वयन एवं जानकारीको लागि पठाईएको सम्बन्धमा ।

सूचना ।